Formularz reklamacyjny

Miejscowość, data

Agata Przemęcka The New Concept
Wiejska 23
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 7262429908
tel: +48 664 158 702
   

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja produktu marki Mumka

Cena i nazwa produktu:
……………………………………………………………………………………………
Numer zamówienia: .............................
Nr paragonu/faktury VAT: .................................
Prosimy zaznaczyć, wstawiając znak: ☒
Wada wystąpiła w bucie: ☐ prawym ☐ lewym ☐ wada wystąpiła w innym produkcie: ……
Uszkodzenie: ☐ na zewnątrz ☐ w środku
Wybierz powód reklamacji: ☐ Odklejona podeszwa ☐ Pęknięta podeszwa ☐ Uszkodzone zapięcie
☐ Rozprucie/pęknięcie ☐ Odbarwienie/przebarwienie ☐ Wadliwa wkładka ☐ Uszkodzona lamówka
☐ Uszkodzone dno ☐ Uszkodzony szew ☐ Uszkodzona wyściółka/podeszwa ☐ Uszkodzony zamek ☐ Uszkodzone lico,  ☐ Inne (jakie?): ……….…………………………………………………………………
 
Wada została stwierdzona w dniu ………………………..
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam (art. 560 § 1 oraz art. 561 § 1):
☐ a) usunięcia wady (naprawa)
☐ b) zwrot środków (odstępuję od umowy) na konto numer:
……………………………………………………………………………………………
☐ c) wymiana na nowy model
☐ d) obniżenie ceny (prosimy o wskazanie o jaką kwotę) ........................................... oraz przelanie udzielonego rabatu
na konto numer ……………………………………………………………………………………………
 
Z poważaniem,
(podpis)