Regulamin promocji Dzień Kobiet


Regulamin promocji "Dzień Kobiet"

  1. Organizatorem promocji pod nazwą „Dzień Kobiet” (,,Promocja”) jest sklep internetowy działający pod adresem mumkashoes.pl (,,Sklep internetowy”).
  2. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy produktów w regularnych cenach detalicznych brutto oraz w promocyjnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej mumkashoes.pl (link do strony: mumkashoes.pl).
  3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci maksymalnie dwóch zakupów produktów (stwierdzonych imienną fakturą lub paragonem), o których mowa w punkcie 2 powyżej.
  4. Mechanizm promocji wygląda następująco:

    a) Należy wybrać i dodać do koszyka minimum 1, 2 lub 3 produkty ze wszystkich dostępnych produktów na stronie mumkashoes.pl w dniach 4-8.03.2021 roku.

    b) Zgodnie z mechanizmem na stronie: https://mumkashoes.pl/collections/sale-promocje produkty zostaną przecenione odpowiednio: 15%, 20% oraz 25% po wpisaniu odpowiedniego kodu rabatowego: KOBIETA, KOBIETA20, KOBIETA25

1 PRODUKT = -15% z kodem: KOBIETA

2 PRODUKTY i więcej = -20% z kodem KOBIETA20

3 PRODUKTY i więcej = -25% z kodem KOBIETA25

c) Rabat w wysokości: 15, 20 lub 25 procent liczony od ceny produktu podanej przy produkcie, w tym od cen już przecenionych.

5. Dokładna wysokość rabatu oraz ostateczna cena zakupu widoczna jest w koszyku po wpisaniu odpowiedniego kodu rabatowego po przejściu do realizacji zamówienia.

6. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. Niektóre produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

8. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

9. Promocja obowiązuje od dnia 04.03.2021 r. od godz. 08:00 do godz. 23:59 dnia 08.03.2021 r. lub do wyczerpania produktów objętych promocją.

10. Darmowa dostawa przysługuje, jeżeli wartość zakupów (po udzieleniu rabatu) wynosi co najmniej 250,00 zł.

11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji najpóźniej do dnia 30.03.2021r.

12. W przypadku zwrotu produktów kupionych na promocji "Dzień Kobiet", udzielone rabaty przepadają.

13. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji. W przypadku zwrotu części produktów z promocji, rabat zostaje odpowiednio obniżony do wysokości rabatu opisanego powyżej zgodnie z mechanizmem promocyjnym, czyli będąc w posiadaniu:

1 produktu i zwrot pozostałych – rabat zostaje obniżony do 15%
2 produktów i zwrot pozostałych – rabat zostaje obniżony do 20%
3 produktów lub więcej – rabat zostaje na poziomie 25%

Kwota zwrotu za zwrot części zamówienia zostaje odpowiednio pomniejszona o wartość obniżonego rabatu.

14. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

15. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej mumkashoes.pl przez czas trwania promocji.

16. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2021 r.

Ożarów Mazowiecki, 04.03.2021r.


Social Proof