Regulamin promocji 250 pln +1 za 50%


Regulamin promocji "Klapki do 50% taniej"

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Klapki do 50% taniej” (,,Promocja”) jest sklep internetowy działający pod adresem mumkashoes.pl (,,Sklep internetowy”).
 2. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy produktów w regularnych cenach detalicznych brutto oraz w promocyjnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej mumkashoes.pl (link do strony: mumkashoes.pl).
 3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci maksymalnie dwóch zakupów produktów (stwierdzonych imienną fakturą lub paragonem), o których mowa w punkcie 2 powyżej.
 4. Mechanizm promocji wygląda następująco:

  a) Należy wybrać i dodać do koszyka minimum 1 produkt o minimalnej wartości 250,00 złotych brutto ze wszystkich dostępnych produktów na stronie mumkashoes.pl w dniach 1-8.08.2022 roku.
 1. b) Następnie należy dodać dowolną 1 parę butów z kategorii Klapki na stronie: https://mumkashoes.pl/collections/klapki . Produkt z kategorii Klapki i Japonki zostanie przeceniony o 50% od ceny standardowej produktu.
 2. c) Rabat naliczony od ceny produktu podanej przy produkcie, w tym od cen już przecenionych po przejściu do realizacji zamówienia.
 3. Dokładna wysokość rabatu oraz ostateczna całkowita cena zakupu widoczna jest w koszyku po kliknięciu „realizuj zamówienie”.
 1. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. Niektóre produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
 3. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
 4. Promocja obowiązuje od dnia 01.08.2022 r. od godz. 06:00 do godz. 23:59 dnia 08.08.2022 r. lub do wyczerpania produktów objętych promocją.
 5. Darmowa dostawa przysługuje, jeżeli wartość zakupów (po udzieleniu rabatu) wynosi co najmniej 250,00 zł.
 6. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zakupu produktów.
 7. W przypadku zwrotu produktów kupionych na promocji „Klapki do 50% taniej”, udzielone rabaty przepadają.*
 8. W przypadku zwrotu części produktów z promocji, rabat przepada.
  Kwota zwrotu za zwrot części zamówienia zostaje odpowiednio pomniejszona o wartość obniżonego rabatu.
 9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej mumkashoes.pl przez czas trwania promocji.
 11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r.

Ożarów Mazowiecki, 29.07.2022r.

 

*Co to oznacza, że rabaty przepadają?

Jeśli w ramach jednego zamówienia skorzystałaś/eś z promocji „Klapki do 50% taniej” i zwracasz produkt o pełnej wartości, a klapki zatrzymujesz, to od pełnej kwoty zwracanych butów zostanie odjęta kwota rabatu za klapki lub japonki.


Social Proof
0,78 zł
456,78 zł
123.456,78 zł