Regulamin promocji 1+1 za 50%


Regulamin promocji "Podwójna radość" (1+1 za 50%)

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Podwójna radość” lub też 1+1 za 50% (,,Promocja”) jest sklep internetowy działający pod adresem mumkashoes.pl (,,Sklep internetowy”).
 2. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy produktów w regularnych cenach detalicznych brutto oraz w promocyjnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej mumkashoes.pl (link do strony: mumkashoes.pl).
 3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci maksymalnie dwóch zakupów produktów (stwierdzonych imienną fakturą lub paragonem), o których mowa w punkcie 2 powyżej.
 4. Mechanizm promocji wygląda następująco:

  a) Należy wybrać i dodać do koszyka minimum 2 lub 4 produkty ze wszystkich dostępnych produktów na stronie mumkashoes.pl w dniach 25.08.2021 g. 00:01 - 31.08.2021 g. 23:59

  b) Następnie należy przejść do realizacji zamówienia wypełniając swoje dane niezbędne do założenia zamówienia. 

  c) Wpisujesz kod rabatowy: radoscx2

  d) odpowiednio cena brutto produktu o równej lub niższej wartości zostanie pomniejszona o 50% od ceny podstawowej.

 5. Dokładna wysokość rabatu oraz ostateczna cena zakupu widoczna jest w koszyku po wpisaniu kodu rabatowego: radoscx2 po przejściu do realizacji zamówienia.
 6. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. Niektóre produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
 8. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
 9. Promocja obowiązuje od dnia 25.08.2021 r. od godz. 00:01 do godz. 23:59 dnia 31.08.2021 r. lub do wyczerpania produktów objętych promocją.
 10. Darmowa dostawa przysługuje, jeżeli wartość zakupów (po udzieleniu rabatu) wynosi co najmniej 250,00 zł.
 11. W przypadku nieodebrania przesyłki z winy kupującego, Sklep Internetowy pobierze opłatę za przesyłkę i zwrot paczki z zamówieniem w wysokości 28,00 zł  od Kupującego.
 12. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji najpóźniej do dnia 17.09.2021r.
 13. Uczestnik Promocji jest uprawniony do wymiany zakupionych produktów w ramach Promocji najpóźniej do dnia 17.09.2021r. Koszt wymiany produktów to 28,00 zł płatne "z góry".
 14. W przypadku zwrotu produktów kupionych na promocji "Podwójna radość", udzielone rabaty przepadają.
 15. W przypadku zwrotu części produktów z promocji, rabat przepada. Oznacza to, że jeśli zostanie zwrócony produkt, który nie był przeceniony, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o całkowitą wysokość rabatu.

Kwota zwrotu za zwrot części zamówienia zostaje odpowiednio pomniejszona o całkowitą wartość obniżonego rabatu.

 1. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej mumkashoes.pl przez czas trwania promocji.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2021 r.

Ożarów Mazowiecki, 24.08.2021r.


Social Proof