Regulamin promocji - Walentynki


Regulamin promocji "Walentynki"

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Walentynki” (,,Promocja”) jest sklep internetowy działający pod adresem mumkashoes.pl (,,Sklep internetowy”).
 2. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy produktów w regularnych cenach detalicznych brutto oraz w promocyjnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej mumkashoes.pl (link do strony: mumkashoes.pl).
 3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci maksymalnie dwóch zakupów produktów (stwierdzonych imienną fakturą lub paragonem), o których mowa w punkcie 2 powyżej.
 4. Mechanizm promocji wygląda następująco:

  a) Należy wybrać i dodać do koszyka minimum 2 produkty z kategorii:

Sneakersy lub/i
Botki lub/i
Trapery lub/i
Sneakersy na platformie lub/i
Buty dla dzieci

         b) Wybrać i dodać do koszyka produkt o wartości do 170,00 pln brutto. Automatycznie zostanie udzielony rabat w wysokości 100% na produkt do kwoty 170,00 pln brutto. 

 1. W ramach Promocji cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie internetowym zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj.:

  a) -100% liczone od regularnej (nieobniżonej) ceny produktu dla produktów widocznych na podstronie https://mumkashoes.pl/collections/produkty-do-170-pln

 2. Dokładna wysokość rabatu oraz ostateczna cena zakupu widoczna jest w koszyku po przejściu do realizacji zamówienia.
 3. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. Niektóre produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

 5. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

 6. Promocja obowiązuje od dnia 04.02.2021 r. od godz. 20:00 do godz. 23:59 dnia 14.02.2021 r. lub do wyczerpania produktów objętych promocją.
 7. Darmowa dostawa przysługuje, jeżeli wartość zakupów (po udzieleniu rabatu) wynosi co najmniej 250,00 zł.
 8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji najpóźniej do dnia 38.02.2021r.
 9. W przypadku zwrotu produktów kupionych na promocji "Walentynki", udzielone rabaty przepadają.
 10. W przypadku zwrotu jednej lub dwóch par butów bez produktów objętych rabatem 100%, zwrot kosztów zostanie pomniejszony o koszt produktu ze 100% rabatem oraz kosztem dostawy produktów w wysokości 14,00 pln.
 11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej mumkashoes.pl.
 13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2021 r.

Ożarów Mazowiecki, 04.01.2021r.

 

 


Social Proof