Nie udostępniaj moich danych osobowych

Jak opisano w naszej Polityce prywatności, zbieramy dane osobowe podczas Twoich interakcji z nami i naszą stroną internetową, w tym za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii. Możemy również udostępniać te dane osobowe stronom trzecim, w tym partnerom reklamowym. Robimy to, aby wyświetlać Ci reklamy w innych witrynach internetowych, które są bardziej dostosowane do Twoich zainteresowań oraz z innych powodów określonych w naszej polityce prywatności.

Udostępnianie danych osobowych na potrzeby reklam ukierunkowanych w oparciu o Twoją interakcję na różnych stronach internetowych może zostać uznane za „udostępnianie” lub „reklamę ukierunkowaną” zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności obowiązujących w Unii Europejskiej. Masz prawo do rezygnacji z tych działań. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do rezygnacji, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową z włączonym sygnałem rezygnacji z Kontroli Prywatności, w zależności od tego, gdzie się znajdujesz, potraktujemy to jako prośbę o rezygnację z działań, które mogą zostać uznane za „udostępnianie” danych osobowych, które można uznać za reklamę ukierunkowaną na urządzenie i przeglądarkę, z których korzystałeś, odwiedzając naszą witrynę.