Formularz zwrotu

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

Dane Klienta:

 .....................................................

.....................................................

.....................................................

 

Adresat:

Mumka Shoes Polska
Agata Przemęcka
Ul. Wiejska 23, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel: (+48) 664 158 702
 

Nr zamówienia – …………………………..

Data zawarcia umowy: …………………………..

Data odbioru zwracanych produktów: ……………………………………………………………

Łączna cena zwracanych produktów:

...................................................................................

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy kupna następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………

Zwracam towar gdyż (zaznacz właściwe):

  • Nie podoba mi się
  • Buty są za małe
  • Buty są za duże
  • Buty wyglądają inaczej niż w opisie
  • Nietrafiony prezent
  • Inne ………………………………………………………………….

 

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru na niniejszy numer rachunku bankowego:

………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis klienta