BLACK FRIDAY


 REGULAMIN PROMOCJI "BLACK FRIDAY”

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „BLACK FRIDAY” (,,Promocja”) jest Agata Przemęcka The New Concept, ul. Wiejska 23, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP 7262429908 (,,Organizator”).
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem mumkashoes.pl (,,Sklep internetowy”).
 3. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy wyłącznie dowolnych produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej mumkashoes.pl (link do strony: mumkashoes.pl).
 4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) produktów, o których mowa w punkcie 3 powyżej wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Rabat”) kod rabatowy: BF15 lub BF50 lub BF25, potwierdzą klikając przycisk “Zastosuj” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.
 5. Uczestnik Promocji spełniający warunki o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu promocyjnego z rabatem w wysokości 15% lub 50% na drugi produkt od regularnych cen detalicznych brutto zakupionych produktów lub 25% przy zakupie więcej niż dwóch produktów.
 6. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Promocja obowiązuje od dnia 29.11.2019 r. od godz. 00:01 do godz. 23:59 dnia 1.12.2019 r.
 8. Rabaty, o których mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu nie dotyczą produktów przecenionych i udzielane są od regularnej ceny detalicznej brutto.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie w Sklepie internetowym. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu czy uczestniczy w innej promocji.
 10. Darmowa dostawa przysługuje, jeżeli wartość zakupów (po udzieleniu rabatu) wynosi co najmniej 250,00 zł.
 11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
 12. W przypadku zwrotu produktów kupionych na promocji "Black Friday", udzielone rabaty przepadają.
 13. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.
 14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej mumkashoes.pl.
 15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.11.2019 r.

Ożarów Mazowiecki, 28.11.2019

 


Social Proof